הצגת פרופיל
קשבי מלא

אנו מספקים ארבעה דוחות. דוח MOXO d-CPT הוא הדוח הסטנדרטי המובנה הנוצר אוטומטית בתום כל מבדק MOXO. בנוסף לכך, אנו מספקים שלושה דוחות הניתנים לרכישה במערכת שלנו: דוח הערכת הטיפול, להשוואת שני דוחות מפורשים בו-זמנית. דוח הגיל הקשבי המהווה כלי מצוין לקלינאים שצריכים להסביר פערי גיל להורי ילדים בגילאי 7-12, והדוח ההשוואתי המאפשר להשוות עד ארבעה דוחות במסך אחד.
הפיקו את המרב מהדוחות שלנו

כיצד לקרוא דוח MOXO™ d-CPT

דוח MOXO מעריך את תפקודי הקשב של המטופלים על ידי בדיקת ארבעה מדדים שונים: קשב, תזמון, תגובתיות יתר ואימפולסיביות. כל דוח שנוצר מתייחס לכל ארבעת המדדים, ומאפשר בכך יצירת פרופיל קשבי-קוגניטיבי מקיף

קשב

קשב משקף את יכולתו של המטופל לזהות, להעריך ולהגיב לגירוי כהלכה על פי דרישות המשימה. בעיות בתחום זה משקפות את אי יכולתו של המטופל להיות קשוב לסביבתו או לפרטים ספציפיים כאשר יש צורך בכך. לצופה מהצד, אדם חסר קשב עשוי להיראות בלתי ממוקד ומנותק. מטופלים אלו עלולים לסבול מקשיים בהקשבה רציפה לדברי המורים בכיתה, הבנת הוראות מורכבות, מעקב אחר שינויים קטנים בסביבה, הימנעות מטעויות חישוב ועוד.

תזמון

תזמון מודד את היכולת להגיב נכון בפרק הזמן שהוקצה למשימה. בעוד אדם עם בעיות תזמון עשוי להיות מסוגל להעריך את סביבתו כהלכה, הוא עלול להיכשל אם יצטרך להגיב בזמן המתאים לשינויים בסביבה. דוגמאות לכך הן ביצוע משימות המצריכות תגובה מהירה ומיידית ועמידה בלוחות זמנים. משימות כאלו עשויות לכלול מתן תשובות לשאלות בלחץ זמן (גם כאשר החומר מוכר). בעיות תזמון מפגינות מאפיינים דומים לבעיות קשב. פער זמן נוצר בעת ניסיון לבצע משימה מההתחלה ועד הסוף. כיוון שקשה להקשיב ברציפות, נוצר פער בחומר (הלימודי). ככל שהמשימה נמשכת, הפער מתרחב עד שבסופו של דבר אנשים העומדים בפני קושי זה מאבדים את תחושת הרציפות לצד יכולתם להמשיך ולבצע את המשימה עד תום.

אימפולסיביות

אימפולסיביות הנה הנטייה להגיב בנקודת הזמן שבה התגובה “אסורה”. אדם עם נטייה לאימפולסיביות עלול לפעול מבלי להתחשב במצב שבו הוא מצוי או בתוצאות האפשרויות של התנהגותו. התנהגות זו עשויה להתרחש גם כאשר האדם מבין היטב את התוצאות הבעייתיות והבלתי רצויות של התנהגות אימפולסיבית. במקרים רבים, אימפולסיביות עלולה לגרום לאנשים להפעיל תהליכי ניטור רק לאחר תגובתם הראשונית. מאפייני האימפולסיביות כוללים קושי להמתין לתורם או הפגנת התנהגות מסוכנת מבלי לשקול את ההשלכות.

תגובתיות יתר

תגובתיות יתר הנה קושי בוויסות יעיל של פעילות מוטורית, והימנעות מפעולות בלתי נחוצות או לא רצויות (תנועה, דיבור מופרז וכדומה). במילים אחרות, התנהגות של תגובתיות יתר תלווה בתגובות מופרזות המוגדרות כלא נכונות ובלתי רצויות. לעתים תכופות אנשים המפגינים תגובתיות יתר מודעים לתוצאות הבלתי רצויות של התנהגותם, ועדיין עומדים בפני האתגר הקשה של הימנעות מפעולות אלו.

הכירו את מבדק מוקסו

הכירו את מבדק מוקסו על חלקיו השונים והבינו כיצד מופיעים המסיחים בכל חלק.

דוח MOXO d-CPT מובנה מקיף

פלט תוצאות המבדק כולל ארבעה סעיפים. טבלת השוואת הנורמות, גרף אפקט זמן-מסיח, סיכום התפקוד המתוקנן וסיכום ממצאי התצפית האוטומטית.
טבלת השוואת הנורמות מציגה את רמת התפקוד של המטופל ביחס לקבוצת הנורמה (המשקפת את הגיל והמגדר של המטופל) בכל מדד. גרף אפקט זמן-מסיח ממפה בבירור את ביצועי המטופל במהלך המבדק, ומציג את נקודות הזמן שבהן הוצגו מסיחים שונים. הגרף מאפשר לבחון ביעילות את תפקוד המטופל במצבים שונים, ולהשוותם על ידי הצגת הגורמים המשתנים המשפיעים על אדם עם הפרעת קשב וריכוז לאורך זמן. סיכום התפקוד מציג את התוצאה בהשוואה לקו הבסיס. הסעיף האחרון מתמקד בממצאי המבדקים.

טבלת השוואת נורמות

Norm comparison image
פרופיל המטופל מציג את רמת התפקוד של המטופל ביחס לקבוצת הנורמה (המשקפת את הגיל והמגדר של המטופל) לכל מדד. ציון תקן סטנדרטי חושב לכל מדד, וסווג לאחת מתוך ארבע רמות תפקוד אפשריות. ציון תקן של -1.65 או פחות מעיד על תפקוד הנמוך מטווח הנורמה, ומסווג כרמת תפקוד 4 המסומנת בצבע אדום.
טבלת החומרה תפרט את חומרת ליקוי התפקוד של המטופל. רק מדדים המעידים על תפקוד החורג מטווח הנורמה מרמה -4, מסומנים באדום, וככל שגוון האדום כהה יותר, כך הממצא חמור יותר. בחינת הפרופיל הקשבי של המטופל ביחס לקבוצת השווים מסייעת לשפוך אור על כל חריגה בתפקוד, ומגלה את תסמיני הפרעת הקשב והריכוז העשויים להצריך התערבות קלינית.

אפקט זמן-מסיח

גרף זה מהווה כלי חזותי ברור מאוד שנועד להסביר את התפקוד הקוגניטיבי של המטופל ביחס למסיחים החזותיים והשמיעתיים בכל שלבי המבדק, ולתת הסבר לתוצאות המבדק באופן הרבה יותר ברור לנבדק. סעיף זה מלווה בסיכום טבלאות ניתוח התפקוד, המאפשר לקלינאים לראות כיצד המטופלים מגיבים לכל מסיח לאורך זמן ובכל אחד מהמדדים השונים.

השוואת נורמות מתוקננת

standardized comparative graph
סעיף זה מציג את התפקוד לעומת גרף טווח התפקוד המתוקנן. הטווח המתוקנן מספק תיאור חזותי של התפקוד האישי בהשוואה לאוכלוסיה הכללית בכל אחד מארבעת המדדים. האזור האפור הוא הנורמה המתוקננת של האוכלוסייה הכללית. הקו המקווקו האפור הוא סטיית התקן הממוצעת, בעוד החלק העליון והתחתון של השטח האפור מציג את סטיות התקן המקסימאליות והמינימאליות.

ממצאי תצפיות

ממצאי התצפיות של מבדק MOXO תוכננו במטרה לחסוך לכם זמן יקר, למנוע את הצורך לפרש את התוצאות בעצמכם, ולהקדיש זמן ניכר לכתיבת דוח. הפרשנות מורכבת משני חלקים. הקלינאי יקבל פרשנות מותאמת אישית של תפקוד המטופל בכל מדד וסיכום של כל ממצאי המבדק.

דוחות נוספים

כל דוח פותח כדי לתת מענה לצורכי הקלינאים שלנו.
שני הדוחות הבאים ניתנים לרכישה בנפרד באפליקציית MOXO שלנו לאחר ההתחברות. דוח הגיל ההתפתחותי המתקדם יהיה זמין למבדקי הילדים MOXO Kids בלבד. ניתן לרכוש את הדוחות רטרואקטיבית, ולהציג מבדקים נבחרים מהאזור האישי באפליקציה.

דוח הערכת הטיפול

דוח הערכת הטיפול יכול להקל על חייכם במידה רבה. הדוח כולל גרף השוואת נורמות המשווה בין ציוני תקן Z של 2 מבדקים שנערכו. הדוח כולל סיכום הבדלים. הדוח מכיל גם את כל המידע על דוח MOXO d-CPT המקיף בתוספת סיכום השוואתי.

טבלת השוואת נורמות

שתי תוצאות מבדק מוצגות זו לצד זו לפני ואחרי המבדק. פרופיל המטופל מציג את רמת התפקוד של המטופל ביחס לקבוצת הנורמה (המשקפת את הגיל והמגדר של המטופל) לכל מדד. ציון תקן של -1.65 או פחות מעיד על תפקוד הנמוך מטווח הנורמה, ומסווג כרמת תפקוד 4 המסומנת בצבע אדום.

השפעת זמן הצגת המסיחים

שני דפים מוקדשים להצגת גרף זמן התפקוד של המבדק הראשון והשני. גרף זה מהווה כלי חזותי ברור מאוד שנועד להסביר את התפקוד הקוגניטיבי של המטופל ביחס למסיחים החזותיים והשמיעתיים בכל שלבי המבדק, ולתת הסבר לתוצאות המבדק באופן הרבה יותר ברור למטופל. סעיף זה מלווה בסיכום טבלאות ניתוח התפקוד, המאפשר לקלינאים לראות כיצד המטופלים מגיבים לכל מסיח לאורך זמן ובכל אחד מהמדדים השונים.

השוואת נורמות מתוקננת

norm and standard deviation chart MOXO CPT
סעיף זה מציג את התפקוד לעומת גרף טווח התפקוד המתוקנן. הטווח המתוקנן מספק תיאור חזותי של התפקוד האישי בהשוואה לאוכלוסיה הכללית בכל אחד מארבעת המדדים. לכל מדד דף ייעודי המציג את המבדק הראשון והשני באותו גרף. האזור האפור הוא הנורמה המתוקננת של האוכלוסייה הכללית. הקו המקווקו האפור הוא סטיית התקן הממוצעת, בעוד החלק העליון והתחתון של השטח האפור מציג את סטיות התקן המקסימאליות והמינימאליות.
טבלת החומרה תפרט את חומרת ליקוי התפקוד של המטופל. רק מדדים המעידים על תפקוד החורג מטווח הנורמה מרמה -4 מסומנים באדום, וככל שגוון האדום כהה יותר, כך הממצא חמור יותר. בחינת הפרופיל הקשבי של המטופל ביחס לקבוצת השווים מסייעת לשפוך אור על כל חריגה בתפקוד, ומגלה את תסמיני הפרעת הקשב והריכוז העשויים להצריך התערבות קלינית.

ממצאי תצפיות

icon off changes of results in MOXO CPT graph
ממצאי התצפיות של מבדק MOXO תוכננו במטרה לחסוך לכם זמן יקר, למנוע את הצורך לפרש את התוצאות בעצמכם ולהקדיש זמן ניכר לכתיבת דוח. הפרשנות כוללת שני חלקים. הקלינאי יקבל פרשנות מותאמת אישית של תפקוד המטופל בכל מדד וסיכום של כל ממצאי המבדק.

דוח הגיל הקשבי של הילד

ממצאי התצפיות של מבדק MOXO תוכננו במטרה לחסוך לכם זמן יקר, למנוע את הצורך לפרש את התוצאות בעצמכם ולהקדיש זמן ניכר לכתיבת דוח. הפרשנות כוללת שני חלקים. הקלינאי יקבל פרשנות מותאמת אישית של תפקוד המטופל בכל מדד וסיכום של כל ממצאי המבדק.

בתוך 60 דקות...

בואו להיפגש

הדרכה זמינה למשתמשים רשומים בלבד. נא להשלים את תהליך הרישום לפני הזמנת מפגש ההדרכה שלכם. הזינו את הפרטים שלכם ובחרו את הזמן המתאים לכם ביותר – אנו מצפים להיפגש אתכם!
נוער ומבוגרים
גילאי 13-60
ילדים
גילאים : 6-12