Attention-report

הרשם לחדשות MOXO
המשיכו להתעדכן בכלים המקצועיים שלנו המיועדים לכם

הכלים המקצועיים שלנו

MOXO AGORA
מקום לחשוב על MOXO

MOXO AGORA הנה קהילת מומחים מובילה בעולם המכנסת יחד את מיטב המוחות לקידום המחקר, הטכניקות האבחוניות ושיטות הטיפול בקשיי קשב.
MOXO AGORA logo

MOXO RESEARCH
שיתופי פעולה עם מוסדות מובילים

אנו בוחנים אפשרויות לשיתוף פעולה וסיוע לקבוצות מחקר בנושאים שונים. נא להוריד את התקציר שלנו כדי להתעדכן בפרסומינו האחרונים על ידי הרשמה לעלון המידע שלנו.

MOXO CAMPUS
מרכז הדרכה והסמכה

הדרכה מתמשכת והסמכה מידי שנה הן המפתח להצלחתנו. תכנית ההסמכה מיועדת לקלינאים שלנו כדי שיוכלו להתעדכן בכל התכונות החדשות והישנות.