Case Studies

Tomorrow’s biggest stories.
imgTitle
יותם ויסקופ מומחה בתחום שADHD הפרעות התנהגות לקויות למידנ והתנהגויות סיכון שימוש במבדק MOXO לבניית תוכנית עבודה לילדיותם ויסקופ מומחה בתחום שADHD הפרעות התנהגות לקויות למידנ והתנהגויות סיכון שימוש במבדק MOXO לבניית תוכנית עבודה לילד
אפרת פייס-אבירם' מרפאה בעיסוק ומדריכת הורים בדיקת ה-MOXO כגורם משמעותי בסוגיית הטיפול ברטליןאפרת פייס-אבירם' מרפאה בעיסוק ומדריכת הורים בדיקת ה-MOXO כגורם משמעותי בסוגיית הטיפול ברטלין
ענת ברבי - מאבחנת דידקטית במאמר זה אציג את המקרה של ילדה בכיתה ד' (בת 9).ענת ברבי - מאבחנת דידקטית במאמר זה אציג את המקרה של ילדה בכיתה ד' (בת 9).
דד"ר חיה נאמן, מבדק MOXO עם ריטלין IR 10 מ"ג
דד"ר וישנה, פסיכיאטרית מומחית אבחנה מבדלת באמצעות מבדק MOXO
דד"ר ארז מילר, פסיכולוג חינוכי מומחה אבחון: מבדקיMOXO D-CPT, SDQ, CONNERS3
דד"ר אורה שלמוביץ מבדק תפקוד מתמשך MOXO D-CPT להפרעת קשב וריכוז 
דד"ר שרה הרמתי, אבחון באמצעות מבדק התפקוד המתמשך MOXO DCPT
יעל ברייר מבדק תפקוד מתמשך לאבחון הפרעת קשב וריכוז MOXO D-CPTיעל ברייר מבדק תפקוד מתמשך לאבחון הפרעת קשב וריכוז MOXO D-CPT
Dr. Sam GoldsteinDr. Sam Goldstein